parallax background

PARASTINA KURDÊN DI NAVA PENCÊ QIRKIRINA ÇANDÎ

ROJHILATA NAVÎN
May 6, 2018
الأخوة والسلام وتجاوز الشوفينية
May 6, 2018

PARASTINA KURDÊN DI NAVA PENCÊ QIRKIRINA ÇANDÎ


H egemonya kapîtalîst a li Rojavayê Ewrûpayê hilat, pêşengiya sîstema şaristaniya navendî ya bi koka xwe Rojhilata Navîn xist destê xwe û tevî ku rê li ber felaketên mezin vekir jî hewl da ji nû ve xwe li ser çanda Rojhilata Navîn ava bike. Li ser çanda zêhnî û çanda maddî xebatên hegemonîk meşandin. Bi vê xebatê çandên civakî yên hezarê salan anîn ber tesfiyekirinê. Wê ev yek jî bi saziyên xwe yên sîxur kir. Di serê van saziyan de dewletokên netewe tên. Di bin hegemonya van dewletokan de timûtim tevkujî, mêtingerî, asîmîlasyon, qirkirin û entegrasyona bi darê zorê meşandin. Di dîroka dused salên dawî yên Rojhilata Navîn de nakokiyên binyewî yên herêmê jî hatin bikaranîn û ev saziyên hegemonîk hatin avakirin. Mixabin kes hê jî nafikire ku xwe di warê van saziyan de serwext bike.